Välkommen att hyra vår stuga!

Click here to edit subtitle

Priser

Vecka        S�ndag - S�ndag       Torsdag - S�ndag      S�ndag - Tors      Dygn

2 - 6                 4200                             2900                  2700                 900         

7 - 9                 5800                             3900                  3900                 900

10 - 16,44        4800                              2900                  2400                 900

17 -24              3400                                                                               900

36 - 50             3400                                                                               900

25 - 35             4800                                                                               900

51 - 1               5100                                                                               900

 

 v 9,10 endast helvecka

 

F�r l�ngre period, ring oss 070 - 278 37 45

 

Om du �r intresserad av att hyra v�r stuga kan du se i kalendern n�r det �r ledigt.
Skicka sedan ett mail till oss d�r du talar om n�r du vill hyra, hur m�nga ni �r samt namn, telefonnummer och mailadress till dig. Formul�r hittar du under "kontakta".

Bytesdag p� s�ndagar om inte annat �verenskommits. Man l�mnar stugan senast kl. 11.00 och har tilltr�de fr�n k l. 15.00.

F�retr�desvis hyrs stugan ut veckovis. Under skids�songen �ven kortveckor s�nd-tors eller torsd-s�nd. Kortare uthyrning p� f�rfr�gan.

Lakan g�r att k�pa till f�r 150:-/b�dd om man vill, likas� st�dning  f�r 800:-, - avsyning sker vid avf�rd.
 

Meddela oss om st�dning eller lakan skall bokas.